Wszystkie pozycje można zakupić w sklepie internetowym PROFETO! -->>

Rok 2012

1. Jezus chodzi po Krakowie (spes)

2. Bóg żywy (spes)

3. Żyć w Duchu Świętym (eSPe)

Rok 2013

4. Ciemne Noce Nikodema (spes)

5. Egzorcyzm posługa miłości (eSPe)

6. Bóg daje charyzmaty (eSPe)

7. Być jak Hiob (eSPe)

Rok 2014

8. Być uczniem Pana (eSPe)

9. Przyjmij Jego wezwanie (eSPe)

10. Czas Credo (mo-records)

Rok 2015

11. Ogarnij się (eSPe)

Rok 2016

12. Kerygmat (eSPe)

13. Męski Dekalog (esprit)

14. Jezus chodzi po Krakowie, wyd. II (Grupa Profeto)

Rok 2017

15. Wyznanie wiary (eSPe)

16. Jezus działa w mocy Ducha (eSPe)

17. Żyć w Duchu Świętym, wyd. II (eSPe)